Ochrana osobných údajov

Spoločnosť NIKY RICH s.r.o., Závadská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 53 554 361, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,vo vložke číslo: 104268/B, v oddiele: Sro (ďalej len „Valentus produkty“ alebo „my“), prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.valentusprodukty.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej len „údaje“) sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venujeme náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, z akého právneho titulu ich spracovávame, na aké účely ich používame, ako dlho ich uchovávame, komu ich môžeme odovzdávať. V Zásadách vás informujeme aj o tom, aké práva máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

1. Aké osobné údaje spracovávame?

Ak využívate služby nášho e-shopu, spracovávame o vás rôzne druhy údajov.

1.1. Ak nakúpite
Najčastejšie údaje, ktoré nám poskytujete, sú údaje získané prostredníctvom formulára na objednanie tovaru či iných služieb na našich webových stránkach. Ide prevažne o údaje, ktoré sú nutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy.

Tieto údaje sú potrebné na vybavenie vašej objednávky a možno ich rozdeliť na:

Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ;
Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje.
Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.

1.2. Ak ste odberateľom obchodných oznámení
Môžete od nás odoberať obchodné oznámenia týkajúce sa podobných produktov, ako ste si u nás zakúpili. Odber týchto oznámení môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete v päte každého e-mailu obsahujúceho toto oznámenie.

Ak ste odberateľom týchto oznámení, spracovávame nasledujúce údaje:

Identifikačné údaje, konkrétne krstné meno;
Kontaktné údaje, vďaka ktorým s vami môžeme komunikovať, konkrétne e-mailová adresa a telefónne číslo;
Demografické údaje odvodené z vášho nastavenia a správania na webe, ktorými sa rozumie údaj o pohlaví a preferovaný jazyk.

1.3. Ak navštívite naše webové stránky či na nich vytvárate obsah
Ak navštívite naše webové stránky, tak o vás v priebehu návštevy zhromažďujeme rôzne informácie, napr. vašu IP adresu, nastavenie prehliadača a preferovaného jazyka, navštívené webové stránky vrátane času návštevy. Ďalej monitorujeme aj váš pohyb na webových stránkach, respektíve na aké odkazy klikáte, aby sme vám mohli čo najviac upraviť zobrazovaný obsah a ponúkali vám také produkty a obsah, ktorý oceníte.

Pri návšteve našich webových stránok do vami používaného internetového prehliadača a zariadenia ukladáme a následne aj čítame súbory cookies, ktorým sa venujeme v samostatnej kapitole týchto Zásad.

Okrem cookies však spracovávame aj údaje o vašom správaní na webe, vašu IP adresu, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, konkrétne rozlíšenie a operačný systém vášho zariadenia vrátane jeho verzie a jazykového nastavenia.

Dokážeme vás aj prepojiť so sociálnymi sieťami, a to vrátane automatického prihlásenia do vášho účtu na danej sociálnej sieti. Na toto prepojenie využívame na našich webových stránkach, konkrétne v súvislosti s blogovými príspevkami, tzv. sociálne pluginy, konkrétne tlačidlá na zdieľanie, vďaka ktorým môžete na svojom profile zdieľať príslušný obsah. Po prepojení sa vám na sociálnych sieťach a iných webových stránkach môžu zobrazovať personalizované ponuky a cielené reklamy odkazujúce na naše webové stránky.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, o ktorých sa domnievame, že sú praktické a mohli by obsahovať užitočné informácie. Radi by sme vás preto upozornili, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami, ktoré údaje spracovávajú podľa svojich Zásad zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá nad týmto spracovaním žiadnu kontrolu a nenesie žiadnou zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty či služby obsiahnuté alebo prístupné prostredníctvom týchto webových stránok.

1.4. Ak nás kontaktujete na zákazníckej linke či sociálnych sieťach
Ak sa rozhodnete kontaktovať našu spoločnosť prostredníctvom telefonického či e-mailového kontaktu, spracovávame predovšetkým záznamy telefonických hovorov, ktoré sú monitorované, a záznamy e-mailovej komunikácie.

Ak nás kontaktujete s požiadavkou prostredníctvom našej stránky či profilu na vybraných sociálnych sieťach, spracovanie vašich osobných údajov sa riadi výhradne Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete.

1.5. Ak nám udelíte hodnotenie na hodnotiacich portáloch
Po doručení tovaru vám môže prísť žiadosť o jeho hodnotenie a o ohodnotenie vašej spokojnosti prostredníctvom vybraného hodnotiaceho portálu. Každú spätnú väzbu si nesmierne vážime, ale je len na vás, či sa rozhodnete hodnotenie nám udeliť. V prípade tohto hodnotenia spracovávame a príslušným partnerom odovzdávame nasledujúce údaje:

Kontaktné údaje, konkrétne e-mailová adresa, ktorá slúži na zaslanie výzvy na ohodnotenie;
Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne zakúpené produkty.

1.6. Ak sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže
Prostredníctvom našich stránok či profilov na vybraných sociálnych sieťach pre vás usporadúvame atraktívne súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť a ktorých úplné pravidlá nájdete tu. Vyhlásenie môže byť verejné, čo znamená, že na našej stránke či profile na danej sociálnej sieti môžeme uverejniť vybrané údaje výhercu. Akákoľvek aktivita či komunikácia s nami prostredníctvom sociálnych sietí a spracovanie vašich osobných údajov sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete.

Ak sa do súťaže zapojíte, spracovávame nasledujúce osobné údaje:

Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko;
Kontaktné údaje, konkrétne váš profil na sociálnej sieti či e-mailová adresa, v prípade výhry za účelom jej zaslania aj adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo.

2. Za akým účelom osobné údaje spracovávame?

2.1. Nákup tovaru a služieb
Vaše osobné údaje najčastejšie spracovávame za účelom plnenia kúpnej zmluvy, aby sme vašu objednávku, odoslanú prostredníctvom našich webových stránok úspešne spracovali a tovar vám doručili. E-mailová adresa a telefónne číslo slúži na zaslanie potvrdenia objednávky, doručenie potvrdenia o prijatí platby, zaslanie elektronickej faktúry, ďalej na priebežné informovanie o stave vašej objednávky a prípadne ďalšiu individuálnu komunikáciu týkajúcu sa danej objednávky.

2.2. Marketingové ponuky
Zasielame vám obchodné oznámenia o podobných produktoch, ako ste si u nás zakúpili. Odber týchto oznámení môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete v päte každého e-mailu obsahujúceho toto oznámenie. V prípade, že ste registrovaný zákazník, zasielame vám obchodné oznámenia aj prostredníctvom SMS správ či push notifikácií v našej mobilnej aplikácii. Push notifikácie obsahujúce obchodné oznámenia môžete dostať aj na Facebooku, respektíve prostredníctvom Messengera. Toto spracovanie sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov danej sociálnej siete. V prípade, že odber obchodných oznámení odhlásite, nebudeme vaše elektronické kontakty na tieto účely ďalej využívať.

2.3. Zisťovanie spokojnosti na hodnotiacich portáloch
V súvislosti s nákupom môžete dostať aj žiadosť o jeho hodnotenie prostredníctvom vybraného hodnotiaceho portálu. V tomto prípade je účelom spracovania zisťovanie spokojnosti.

2.4. Spotrebiteľské súťaže
Ak sa rozhodnete zúčastniť sa súťaže, ktorú usporadúvame, spracujeme vaše osobné údaje za účelom realizácie súťaže, v prípade výhry verejného vyhlásenia a kontaktovania.

2.5. Zlepšovanie služieb
Vaše osobné údaje využívame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov, vrátane pridávania nových funkcionalít. Osobné údaje spracovávame aj za účelom činiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý sa odvíja od slobody podnikania a spočíva v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme však vašim právam a záujmom zaistili dostatočnú ochranu, používame na tieto účely osobné údaje, ktoré sú v čo najväčšej miere anonymizované.

2.6. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj z dôvodu zaistenia ochrany a bezpečnosti našich zákazníkov a systémov, na uplatnenie našich práv a právnych nárokov, zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov či presadzovanie našich dohôd. Ďalej môžeme osobné údaje spracovávať aj na účely prípadných kontrol vykonávaných verejnými orgánmi.

3. Na akých právnych základoch osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje spracovávame v rôznom rozsahu a na rôzne účely, ako detailne uvádzame v čl. 1 a 2 vyššie, a to buď:

a) Bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, plnenia právnej povinnosti či našich oprávnených záujmov;
b) Na základe vášho súhlasu

Druhy spracovania, ktoré môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, sa odvíjajú od stanového účelu daného spracovania a pozície, v ktorej voči nám vystupujete – či ste iba návštevník našich webových stránok, či u nás nakúpite. K spracovaniu vašich osobných údajov však môže dôjsť aj vtedy, keď ste adresátom objednaného tovaru či služby, alebo ak s nami komunikujete.

3.1. Plnenie kúpnej zmluvy
Ak u nás nakúpite, respektíve odošlete objednávku, vzniká návrh na kúpnu zmluvu, ktorá je uzavretá prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. Aby sme však boli schopní túto kúpnu zmluvu, prípadne inú zmluvu týkajúcu sa tovaru alebo služieb, úspešne plniť, potrebujeme na to veľkú časť vašich osobných údajov zadaných prostredníctvom objednávkového formulára. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1, ods. 1 a 5.

3.2. Plnenie právnych povinností
Aj my musíme plniť určité povinnosti, ktoré nám stanovujú platné právne predpisy. Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe plnenia týchto povinností, nemusíme na také spracovanie získať váš súhlas. Na tomto právnom základe konkrétne spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, ako aj údaje o vašich objednávkach. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1, ods. 1.

3.3. Súhlas
Na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu môžeme spracovávať vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu. Na základe vami udeleného súhlasu ich spracovávame v prípade, že ich nespracovávame na základe oprávneného záujmu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a z odberu obchodných oznámení sa odhlásiť. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1, ods. 3.

O súhlas vás žiadame, aj ak plánujete uverejniť recenziu na zakúpený tovar, komentár na blogu, nastaviť si stráženie dostupnosti, či sa zúčastníte používateľského testovania alebo inej akcie. Aj v týchto prípadoch je samozrejme možné súhlas kedykoľvek odvolať. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1, ods. 4, 7 a 10.

3.4. Oprávnený záujem
Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe oprávneného záujmu, aby sme mohli zlepšovať a prispôsobovať poskytované služby, zistiť, či vybavenie objednávky prebehlo k vašej spokojnosti a efektívnejšie propagovať ponúkané produkty a služby. Ide hlavne o tie údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1 ods. 4 a 5.

Na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v priamom marketingu, vám môžeme zasielať aj obchodné oznámenia týkajúce sa podobných produktov, ako ste si u nás zakúpili. To však len pod podmienkou, že proti takému spracovaniu nevznesiete námietku.

Naším oprávneným záujmom je aj ochrana právnych nárokov, interná evidencia a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. V tomto prípade spracovávame všetky kategórie osobných údajov uvedených v čl. 1.

Náš oprávnený záujem spočíva aj v zaslaní žiadosti o ohodnotenie uskutočneného nákupu prostredníctvom vybraného hodnotiaceho portálu či vyhodnotenie nami usporiadaných spotrebiteľských súťaží. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1. ods. 8 a 9.

Spracovanie vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu prebieha aj v prípade návštevy našich predajní, ktoré sú monitorované kamerovým systémom z dôvodu ochrany majetku. Proti tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1. ods. 6.

4. Komu osobné údaje odovzdávame?

Vaše osobné údaje spracovávame vo väčšine prípadov na vlastné účely ako ich správca, čo znamená, že my stanovujeme vyššie uvedené účely zhromaždenia vašich osobných údajov, určenie prostriedkov spracovania a ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje sprostredkovávame našim partnerom len vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, napr. na zaistenie platby či prepravy; na základe oprávneného záujmu či ak ste s odovzdaním vopred vyslovili súhlas.

Vaše osobné údaje odovzdávame aj našim spracovateľom, ktorí samozrejme dodržujú zákonné podmienky ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia osobné údaje spracovávajú podľa našich pokynov a vaše práva týmto spracovaním nie sú nijak dotknuté. S vaším súhlasom môžeme vaše osobné údaje odovzdať aj sociálnym sieťam či prevádzkovateľom marketingových nástrojov na zobrazenie cielenej reklamy na ďalších webových stránkach.

4.1. Kategórie príjemcov
Vaše osobné údaje môžeme odovzdať nasledujúcim subjektom:

Spoločnostiam prevádzkujúcim platobné služby za účelom spracovania platieb na základe vašej objednávky, teda plnenia kúpnej zmluvy;
Prepravným spoločnostiam za účelom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií, vrátane odstúpenia od kúpnej zmluvy;
Dodávateľom tovaru alebo servisným centrám v súvislosti s reklamáciou vami objednaného tovaru či služby;
Partnerom zaisťujúcim rozosielanie obchodných oznámení, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmú použiť na žiadny ďalší účel;
Prevádzkovateľom marketingových nástrojov; ktorí nám pomáhajú s personalizáciou ponúk a obsahu;
Sociálnym sieťam, ak s nami prostredníctvom nich komunikujete či zdieľate obsah pomocou sociálnych pluginov;
Poskytovateľom nástrojov na komunikáciu zákazníckeho servisu s vami či prípadne externé call centrá;
Partnerom vykonávajúcim prieskumy spokojnosti medzi zákazníkmi;
Dodávateľom technológií a poskytovateľom cloudových služieb;
Právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhania pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností;
Verejným orgánom v prípade vymáhania našich práv (napr. polícia).
Ak tretie osoby použijú vaše osobné údaje v rámci ich vlastných oprávnených záujmov, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Také prípadné spracovanie sa riadi výhradne Zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

4.2. Odovzdanie údajov mimo EÚ
Pri odovzdaní vašich osobných údajov našim spracovateľom môžeme v niektorých prípadoch osobné údaje odovzdať aj do tretích krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie a ktoré nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Také odovzdanie však bude z našej strany realizované len vtedy, keď sa náš spracovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou, ktoré sú dostupné tu.

5. Na aké obdobie osobné údaje spracovávame a ako sú zabezpečené?

5.1. Obdobie spracovania
Vaše osobné údaje v prvom rade spracovávame na obdobie trvania nášho zmluvného vzťahu, teda kúpnej zmluvy. Tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie všetkých našich povinností, či už ide o povinnosti vyplývajúce iba z uzavretej zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, sme povinní spracovávať na obdobie stanovené danými právnymi predpismi či v súlade s nimi. Napr. u nami vydaných účtovných dokladov sme ako správca povinní informácie o vás uchovávať najmenej 10 rokov od ich vystavenia.

Osobné údaje v prvom rade spracovávame na obdobie trvania zmluvného vzťahu, t. j. kúpnej zmluvy. Popri tom spracovávame aj osobné údaje na nevyhnutne nutné obdobie, aby sme boli schopní riadne plniť všetky naše povinnosti, vyplývajúce z uzavretej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Napr. u nami vystavených účtovných dokladov sme povinní informácie o vás uchovávať najmenej 10 rokov.

V rámci plnenia vašich žiadostí a poskytovania kvalitného zákazníckeho servisu spracovávame vaše osobné údaje od uzavretia nášho zmluvného vzťahu, a to vrátane 1 roku od skončenia záručnej lehoty zakúpeného tovaru z dôvodu riešenia potenciálnych sporov.

Ak nám udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, je tento súhlas platný 4 roky či do jeho odvolania. Takisto ak nám udelíte súhlas notifikovať vám dostupnosť vami sledovaného tovaru, je tento súhlas platný do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však 1 rok či do jeho odvolania. Súhlas udelený odoslaním vašej recenzie k tovaru je platný 6 rokov či do jeho odvolania. Ak vytvárate obsah v rámci našich blogových príspevkov, je súhlas udelený odoslaním vášho komentára k takému príspevku platný 2 roky či do jeho odvolania. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na používateľskom testovaní či inej akcii, ktorú usporadúvame, a udelíte nám súhlas, spracovávame vaše osobné údaje 1 rok či do jeho odvolania.

V prípade, že sa zúčastníte nami organizovanej súťaže, spracovávame vaše osobné údaje 1 rok.

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania vašich osobných údajov z účelu spracovania či je dané záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Po uplynutí stanovených lehôt spracovania sú vaše osobné údaje automaticky zmazané.

5.2. Zabezpečenie
Osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili a ktoré spracovávame, sa k nám prenášajú v už zakódovanej podobe, pričom na tento prenos používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Práve tento systém zaisťuje, že pri komunikácii vášho prehliadača s naším serverom sú vaše osobné údaje v bezpečí. Naše webové stránky a ostatné systémy, s ktorými pracujeme, zabezpečujeme pomocou primeraných technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich osobných údajov, ďalej proti prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

Toto zabezpečenie priebežne vylepšujeme, pričom aj od našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu nimi využívaných systémov s GDPR.

6. Ako využívame súbory cookies?

Využívame aj súbory cookies, aby naše webové stránky mohli správne fungovať, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Aby sme mohli cookies využívať, je potrebná ich podpora zo strany vami využívaného internetového prehliadača. Naše webové stránky fungujú aj bez cookies, ale vo veľmi obmedzenej miere s nemožnosťou využívať niektoré základné funkcie.

Cookies sú štandardným nástrojom na ukladanie informácií týkajúcich sa používania webových stránok.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú automaticky pri návšteve každej webovej stránky a ktoré sú uložené v rámci vami využívaného prehliadača vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení. Vďaka niektorým cookies dokážeme prepojiť vaše aktivity na našich webových stránkach až do okamihu, keď prehliadač uzavriete. So zavretím okna prehliadača sa tieto cookies automaticky vymažú.

Iné cookies však vo vašom prehliadači či zariadení zostávajú po nastavené obdobie a pri každej návšteve našich webových stránok sa reaktivujú. Okrem cookies využívame aj tzv. trackovacie pixely, čo sú malé, pre bežného používateľa neviditeľné obrázky, ktoré fungujú na podobnom princípe ako cookies. Obdobie ponechania cookies vo vašom prehliadači či zariadení závisí od nastavenia samotného cookies a tiež vášho prehliadača. Dáta získané zo súborov cookies uchovávame maximálne 1 rok.

6.1. Aké súbory cookies používame?
Súbory cookies, ktoré na našich webových stránkach používame, možno rozdeliť na 2 základné typy:

Krátkodobé, tzv. „session cookies“, ktoré sú zmazané ihneď po ukončení návštevy našich webových stránok;
Dlhodobé, tzv. „persistent cookies“, ktoré vo vašom prehliadači či zariadení zostávajú po určitý čas alebo kým ich ručne neodstránite.
Súbory cookies možno rozdeliť aj podľa ich funkčnosti na:

Esenciálne, čo sú technické a funkčné cookies, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webových stránok. Bez týchto cookies by ste si nemohli vložiť tovar do košíka, odoslať objednávku či sa prihlásiť do vášho zákazníckeho konta.
Analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie našich webových stránok tým, že pochopíme, ako ich používatelia používajú. Tiež nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov.
Remarketingové, ktoré využívame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie.
V praxi vyššie uvedené súbory cookies využívame napr. na:

Správnu funkčnosť nákupného košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie a najrýchlejšie mohli dokončiť objednávku.
Na zapamätanie si vašich prihlasovacích údajov, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať.
Čo najlepšie prispôsobenie našich webových stránok vašim požiadavkám, a to vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po webových stránkach a funkcií, ktoré využívate.
Zistenie informácie o tom, aké reklamy si prezeráte, aby sme vám v budúcnosti nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.
Niektoré súbory cookies vrátane ich obsahu môžu zhromažďovať informácie, ktoré môžu byť následne využívané tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napr. informácie o zakúpených produktoch na našich webových stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Tieto cookies sú však pre tretie strany v anonymizovanej podobe a podľa týchto dát Vás nemožno identifikovať.

6.2. Ako môžete súbory cookies obmedziť?
Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vami využívaného internetového prehliadača, pričom väčšina prehliadačov cookies vo svojom východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno prostredníctvom vášho prehliadača úplne odmietnuť alebo len obmedziť na vami vybrané typy. Týmto však obmedzíte aj fungovanie našich webových stránok a nebudete mať možnosť využívať nami ponúkané funkcie v plnom rozsahu, a to vrátane prihlásenia sa do vášho zákazníckeho konta.

Prípadne môžete používať aj anonymný režim prehliadača, ktorý síce celkom nezabráni použitiu cookies, ale lepšie ich anonymizuje a neukladá históriu navštívených webových stránok.

Informácie o možnostiach nastavenia predvolieb pre súbory cookies nájdete na nižšie uvedených odkazoch či v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Iphone a Ipad
Účinný nástroj na správu súborov cookies nájdete aj na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/.

7. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte aj vy svoje určité práva, ktoré môžete uplatniť. Medzi tieto práva patrí:

7.1. Právo na prístup
Máte právo požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov – aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom a na ako dlho, kde vaše údaje získavame a komu ich odovzdávame. V rámci práva na prístup nás tiež môžete požiadať o zaslanie štruktúrovaného strojovo čitateľného formátu spracovávaných údajov. Kópiu vám radi po riadnom overení identity vygenerujeme, stačí zaslať vašu žiadosť na e-mailovú adresu Poverenca pre ochranu osobných údajov (ďalej len „Poverenec“) info.valentusprodukty@gmail.com

7.2. Právo na opravu
Ak zistíte, že spracovávané osobné údaje sú nesprávne či neúplné, máte právo zažiadať o ich opravu. Vaše údaje radi bez zbytočného odkladu opravíme či doplníme. Stačí zaslať žiadosť na e-mailovú adresu Poverenca info.valentusprodukty@gmail.com

7.3. Právo na výmaz
V niektorých prípadoch môžete uplatniť právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme či anonymizujeme. To sa však netýka tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie našich zákonných povinností a ktorých uchovanie nám nariaďujú právne predpisy (napr. vybavenie už podanej objednávky), či na ochranu našich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde aj v prípade, že tieto údaje už nebudú pre stanovený účel potrebné alebo ak bude uloženie vašich osobných údajov neprípustné z iných, zákonom stanovených dôvodov. O výmaz osobných údajov môžete požiadať Poverenca prostredníctvom e-mailovej adresy info.valentusprodukty@gmail.com

7.4. Právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch môžete využiť aj právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Môžete požadovať, aby vami označené osobné údaje neboli predmetom ďalšieho spracovania, a to na obmedzené obdobie. O obmedzenie spracovania osobných údajov môžete požiadať Poverenca prostredníctvom e-mailovej adresy info.valentusprodukty@gmail.com

7.5. Právo na prenositeľnosť
Máte právo od nás získať všetky vami poskytnuté osobné údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu. Osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte. Údaje vám v tomto formáte radi vygenerujeme, stačí zaslať vašu žiadosť na e-mailovú adresu Poverenca info.valentusprodukty@gmail.com

7.6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o spracovanie na marketingové účely, osobné údaje prestaneme spracovávať bez zbytočného odkladu. No v ostatných prípadoch takto učiníme podľa opätovného posúdenia našich oprávnených záujmov a vašich práv a dôvodov. Námietku proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom žiadosti na e-mailovú adresu Poverenca info.valentusprodukty@gmail.com

7.7. Právo podať sťažnosť
Uplatnenie práv a postupov vyššie uvedených nijak neobmedzuje vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne. Toto právo môžete využiť hlavne ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Subjektom na vybavovanie sťažností zákazníkov je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

8. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí týkajúcich sa týchto Zásad a spracovania vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info.valentusprodukty@gmail.com. Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní. Vo výnimočných prípadoch, zvlášť s ohľadom na zložitosť vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás však budeme informovať.

Prípadne nás neváhajte kontaktovať aj na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad.

 

Kontakt:

NIKY RICH s.r.o.,

Závadská 20, 831 06

Bratislava,

IČO: 53 554 361